Kalender der Aufführungen

2. 2. 2018 Nationaltheater Prag
Carmen - Carmen

6. 2. 2018 Karlin Musical Theater
Orfeus v podsvětí - Venuše

mehr
CD Release

Ausschnitte

G. F. Handel - Lascia chio pianga, arie z opery Rinaldo

 

zurück
Nachrichten

KOOPERIEREN

PARTNERS