Kalender der Aufführungen

27. 3. 2018 Nationaltheater Prag
Carmen - Carmen

10. 4. 2018 Karlin Musical Theater
Orfeus v podsvětí - Venuše

mehr
CD Release

Ausschnitte

G. F. Handel - Lascia chio pianga, arie z opery Rinaldo

 

zurück
Nachrichten

KOOPERIEREN

PARTNERS